Sesja w Jabłonnie coraz bliżej

Już w najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. W trakcie obrad pod głosowanie zostaną poddane m.in. projekty uchwał dotyczące podjęcia negocjacji zakupu działki przy ul. Żeligowskiego, która w przyszłości ma zostać wykorzystana pod rozbudowę przedszkola w Chotomowie oraz stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na wójta gm. Jabłonna.

Obrady odbędą się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Początek sesji zaplanowano na godz. 10.00.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca zmian w zasadach składania wniosków o płatności bezpośrednie przez producentów rolnych.

5. Informacja Wójta Gminy o nadaniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jabłonna.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

1) nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 – Chotomów ul. Złota;

2) nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Trzciany i Janówek Drugi;

3) podjęcia negocjacji w zakresie zakupu działki nr 303/5 w obrębie Chotomów, z przeznaczeniem pod powiększenie powierzchni działki, na której znajduje się Przedszkole Gminne w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego,

4) nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Akademijnej w miejscowości Jabłonna;

5) trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

6) zmiany Uchwały nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz poprzez nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;

7) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady gminy Jabłonna na rok 2018,

8) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy Jabłonna,

9) powołania składu osobowego Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna, której celem będzie opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna,

10) zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16 – „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami,

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

Jabłonna Dla Mieszkańców

59 thoughts on “Sesja w Jabłonnie coraz bliżej

 • 23 lutego 2018 at 06:35
  Permalink

  ha! zawsze czułem ze pod nickiem lesnik kryje się baba (czuć było tę specyficzną miękkość ruchów)

  Reply
  • 23 lutego 2018 at 08:16
   Permalink

   😄👍Panie Wojtku, lubie te Pana gejowskie poczucie humoru.😄👍

   Reply
   • 23 lutego 2018 at 08:44
    Permalink

    panie Lesnik pan zadziera kieca to ja lece cho cho chooooo……panie taka okazja zdarza sie raz na kilka lat ło

    Reply
 • 23 lutego 2018 at 16:03
  Permalink

  Do was Leśnik WK Chłop ….a może w wolnych wnioskach ktoś podniesie temat umarzania podatków ..dla rodzin radnych ….rok 2014 umorzenie 11 236,6 zł.dla pana Arkadiusza S. Czy to zbieżność nazwisk radny Krzysztof S. Ta kwota nie wpłynęła do budżetu gminy w 2014r. arg umentacja …ważny interes podatnika…

  Na ostatniej sesji pan radny S.składa wniosek o rozliczenie kwotowe za materiały banery związane z akcją lasy Jabłonowskie.To może przy okazji może pan radny S. wie coś o tym umorzeniu z 2014r. dla pana Arkadiusza S. INFORMACJA Z BIP URZĘDU GMINY

  Reply
  • 23 lutego 2018 at 18:56
   Permalink

   to już wiadomo od dawna że firma BUDOBAX jest zapisana na syna. wszelkie formalnosci w gminie załatwia oa a nie syn któremu jak tez wiemy jaja za tapczan wpadaja i wstaje kiele poledniaa

   Reply
   • 25 lutego 2018 at 19:59
    Permalink

    Na prośbę p. Arkadiusza Syguły publikujemy poniższe wyjaśnienie radnego:

    W związku z pojawieniem się na portalu Jabłonna Dla Mieszkańców obraźliwych i nieprawdziwych wpisów na temat mój, mojego syna i jego firmy internautów pod pseudonimami Ewa i Wiemy, chciałem złożyć wyjaśnienie.

    W 2014 roku mój syn był zwolniony z podatków od środków transportowych przez wójt Olgę Muniak, ponieważ wykonał wykop pod budującą się szkołę w Chotomowie i nigdy nie otrzymał zapłaty 4-krotnie wyższej niż zwolnienie z podatku. Było to częściowe zadośćuczynienie za wykonana prace. Nadmieniam, że Gmina otrzymała 2,5 mln zł z tytułu ubezpieczenia firmy Zambet, która to firma nie wywiązała się z umowy z firmą syna.

    Firma Budobax została założona w Warszawie w 1998 roku i do dzisiaj nie zmieniła właściciela, jest nim Krzysztof Syguła.

    Nieprawda jest, że syn był uczestnikiem jakiejś gminnej afery w 2007 roku, z powodu której zwolniono p. Rokickiego, ponieważ był on wicewójtem do 2014 roku. W związku z kłamliwym wpisem sprawę kierujemy na policję i do prokuratury o ustalenie danych i ukaranie sprawcy oszczerstwa. Będziemy również zakładać sprawę o zniesławienie dobrego imienia 20-letniej firmy, domagając się odszkodowania.

    Arkadiusz Syguła

    Reply
 • 24 lutego 2018 at 09:03
  Permalink

  Małe sprostowanie do komentarza z 23 lutego 2018 .Radny oczywiście pan Arkadiusz s. a pan Krzysztof S. to oczywiście syn pana radnego .Oczywiście ,że pani była wójt Olga Muniak umarza swojemu koledze byłemu wice -wójtowi kwotę 11236,6zł. Firma BUDOBAX rok 2007 zajmuje się nazwijmy renowacją dróg gminnych…afera w gminie ….zwolnienie inspektora ds.infrastruktury technicznej pana Tadeusza Rokickiego.CZY TAKICH RADNYCH CHCEMY W PRZYSZŁEJ KADENCJI.

  Reply
  • 25 lutego 2018 at 19:58
   Permalink

   Na prośbę p. Arkadiusza Syguły publikujemy poniższe wyjaśnienie radnego:

   W związku z pojawieniem się na portalu Jabłonna Dla Mieszkańców obraźliwych i nieprawdziwych wpisów na temat mój, mojego syna i jego firmy internautów pod pseudonimami Ewa i Wiemy, chciałem złożyć wyjaśnienie.

   W 2014 roku mój syn był zwolniony z podatków od środków transportowych przez wójt Olgę Muniak, ponieważ wykonał wykop pod budującą się szkołę w Chotomowie i nigdy nie otrzymał zapłaty 4-krotnie wyższej niż zwolnienie z podatku. Było to częściowe zadośćuczynienie za wykonana prace. Nadmieniam, że Gmina otrzymała 2,5 mln zł z tytułu ubezpieczenia firmy Zambet, która to firma nie wywiązała się z umowy z firmą syna.

   Firma Budobax została założona w Warszawie w 1998 roku i do dzisiaj nie zmieniła właściciela, jest nim Krzysztof Syguła.

   Nieprawda jest, że syn był uczestnikiem jakiejś gminnej afery w 2007 roku, z powodu której zwolniono p. Rokickiego, ponieważ był on wicewójtem do 2014 roku. W związku z kłamliwym wpisem sprawę kierujemy na policję i do prokuratury o ustalenie danych i ukaranie sprawcy oszczerstwa. Będziemy również zakładać sprawę o zniesławienie dobrego imienia 20-letniej firmy, domagając się odszkodowania.

   Arkadiusz Syguła

   Reply
   • 27 lutego 2018 at 10:24
    Permalink

    uważnemu czytelnikowi zapewne nie umknie zadziwiająca dychotomia JDM, która z jednej strony kasuje posty krytycznie odnoszące się do ich własnej działalnośc a jednocześnie tak chętnie publikują “oświadczenia”. Dziwne, takie #JaBezTrybu.
    Swoją drogą, panie Krzysztofie, lekko się znamy – czy pan nie sądzi, że trwałe oderwanie się od interesów z gminą, w której szanowny papa tak bardzo był aktywny onegdaj i dziś – czy to nie wyszłoby panu biznesowo na dobre/lepsze? Mnie tam to obojętne, ale własnego doświadczenia powiem – to lepsze rozwiązanie. Mozna wówczas robić to samo a nie trzeba się użerać z zawistnymi localsami, którzy już do końca, we wszystkim będą widzieć kombinacje i do końca dorobią gębę do wszystkiego. Szkoda czasu na udowadnianie, że nie jest się garbatym, zwłaszcza anonimom.
    O tym, że oświdczeń w Pana imieniu nie powinien wyglaszać Tata, eh.. szkoda pisać, to szkolny błąd.

    Reply
  • 24 lutego 2018 at 14:09
   Permalink

   To jest dobre żuczek gnojarek, który kule toczy, a potem z nich strzela na oślep Tylko zapach niefajny pozostaje. 🙂

   Reply
  • 24 lutego 2018 at 14:12
   Permalink

   a moze to wybitnie przedstawiciele dziadostwa co przez ostatnich 20 lat doprowadzili gmine do ruiny zabezpieczajac swój byt prywaaty za wszelka cene

   Reply
 • 25 lutego 2018 at 20:17
  Permalink

  Brawo Panie Radny Syguła! Pora najwyższa tym wszystkim trollom wójta pokazać, że nie są bezkarni. Zadziwiające skąd Ewa zna takie szczegóły, czyżby była kronikarzem dziejów Jabłonny. A poza tym Szanowna Pani wymienia radnego jako Arkadiusza S. a jego syna jako Krzysztofa S. – tak się pisze o osobach oskarżonych przez prokuraturę. Czy nie zaszła Pani za daleko w swojej zapiekłości dokopania radnemu?

  Reply
  • 26 lutego 2018 at 20:23
   Permalink

   nie znam Ewy, ale jej informacje są publicznie dostępne. Więc skąd ten spisek krzysztofie?

   Reply
   • 27 lutego 2018 at 08:27
    Permalink

    pewnie z braku wiedzy……….jesst to informacja o art 61 Konstytucji RP I uatawie o dostepie do informacji publicznej ktora stanowi że ; krs, info o zwolnieniach podatkowych obowiazkowo zamieszczana w BIP a gminy ktore stosuja jawnoac i przejrzystość działania na stronie oficjalnej mają zakładke ale to w gminach tych innych …….nie nlaszej 😉

    Reply
    • 27 lutego 2018 at 09:30
     Permalink

     wkrótce udostepnię protokoły z zakończonych postepowań przeprowadzonych na zawiadomienie wójta opartych o protokół spec komisji do walki z CEKSEM, bo to jest też informacja publczna i warto sie z nia zapoznać Po USTAWOWEJ anonimizacji gdzie zachowano inicjały na podstawie których kazdy bedzie w stanie odczytać kto kryje sie za inicjałami……..ponadto zwróciłem sie do komisarza wyborczego o opinie czy radni obecnej kadencji którzy byli w jakis sposób “zaanagażowani” przy realizacji CEKS obecnie stanowiąc zespół kontrolny tej ze inwestycji naruszyli zasde jawnosci i przejrzystego działania gminy i rady jako organu kontrolnego

     Reply
     • 27 lutego 2018 at 10:12
      Permalink

      “speckomisja ds walki z CEKS” – dumnie brzmi 🙂 mój siedmioletni syn, uczeń w CEKS dopowiedziałby do tego: “fenomenalnie”. Patrząc z perspektywy ostatnich 2,5 roku – w tejże stałej komisji zasiada połowa rady gminy, minimum trzech radnych z Chotomowa, obecny wójt, jego zastępca i i ten prawie-prawnik oraz trzy tuziny tych, co przegrali przetargi od kostki brukowej po wywóz gruzu a teraz bardzo chcieliby zaistnieć. Tak więc bardzo dobry ruch z tym upublicznieniem, to powinno ostudzić część glów a może nawet wychłodzić i usunąć z samorządu.

   • 27 lutego 2018 at 13:38
    Permalink

    Dzięki ..tu nie chodzi o to by kopać leżącego…ale o to by wszyscy byli równi wobec prawa…a szczególnie chcemy uczciwych i prawych radnych…my ich wybieramy i nas reprezentują…także emocje niech opadną….rzeczywiście informacje są dostępne… a w dobie internetu wiemy wszystko..Pozdrawiam

    Reply
 • 26 lutego 2018 at 19:58
  Permalink

  motto ” uderz w stół , a nożyce się odezwą.”
  Jeśli słowa koleżanka lub umorzenie jest oszczerstwem , i jeśli słowa wyrwane z kontekstu są zniesławieniem to prokurator będzie miał problem.Ktoś napisał ,że archiwistka…nie na stronie internetowej firmy BUDOBAX jest poruszony rok 2007 ….strona zniknęła….natomiast pojawiła się strona z wyjaśnieniem pana radnego odnośnie umorzenia podatku.

  Proszę nie straszyć mnie prokuratorem , bo moja osoba nie dopuściła się , wobec pana ani pana rodziny zniesławień ani oszczerstw. Jeśli coś było w roku 2007 , co dotyczyło pana , czy syna firmy , to należało również to wytłumaczyć.

  Jeśli zaś chodzi o spotkanie w prokuratorze , to być może spotkam się z kimś z przedstawicieli władz gminy,może radni , może wójt….od ponad 2 dekad dzieją się w naszej gminie rzeczy, którymi prokuratura zapewne się zainteresuje.Jest pan osobą , która zapewne udzieli prokuraturze wyczerpujących odpowiedzi,sprawa dotyczy nie pana , ale decyzji podejmowanych na przestrzeni tych lat przez ówczesne władze.

  Reply
  • 27 lutego 2018 at 13:54
   Permalink

   a ja chciałbym wiedziec dlaczego gmina wywaliła 640 tysi za “przegapienie” terminu odwolania? czy to jest przyczynek westchnień do pani dekretarz

   Reply
 • 26 lutego 2018 at 20:20
  Permalink

  e, jeździcie po Sygule a bez sensu. Dajcie mu i jego rodzinie żyć – dostał zwolenienie? Dostał. 4 lata temu. Mogła mu Olka takie zwolnienie dać? Mogła. Nie wnikam w historię z CEKSem (każdy będzie miał swoją wersję, moim zdaniem wypłata z ubezpieczenia CEKSu dotyczyla innego zakresu robót). Ale po co tyle jadu? Że wybory idą? Umówmy się, że w wyborach odkładamy na bok ludzi z doświadczeniem w samorządzie i po krzyku. Wyberzmy ludzi nowych, skoro mamy obecnie radnych, co siedzą trzecią i dłużej kadencję a zrobili co? Nic. I myślcie co się dzieje wokoło, skoro tak wiele wpisów na JDM znika a byle informatyk powie Wam, ile JDM gromadzi o was informacji. Tym powinniście się przejmować.

  Reply
   • 27 lutego 2018 at 10:13
    Permalink

    Słaby przykład Kręciszu. i dlatego też ty nie masz szans w wyborach, o ktorych tak opowiadasz prywatnie.

    Reply
     • 27 lutego 2018 at 13:55
      Permalink

      Londyński smog. Nie dość że niewierny kolega wciaż nas myli/utożsamia to jeszcze dodatkowo ma problemy z przyswajaniem. Ani chybi: londyński smog.
      Ps. żeby jeszcze dodatkowo przyczadzić napiszę tak: w całej rozciągłości zgadzam się z opinią fekalisty. 😀

     • 27 lutego 2018 at 14:03
      Permalink

      @chłop – na wójta, juści, szanse są liche, ale ja widzę właści (oczami wyobraźni, zresztą od dawna) na trzecim stolcu w gminie. Lubi pan plotkować, mędrkować, dodatkowo jest pan wyszczekany – słowem: wymarzony sekretarz urzędu.

     • 27 lutego 2018 at 17:44
      Permalink

      tyle nicków a z tej zapocone klawiatury wciąż płyną bzdury, pora się otrząsnąć wielogłowa hydro 🙂

     • 27 lutego 2018 at 19:39
      Permalink

      ” wielogłowa hydro” – londyński smog 😀

     • 27 lutego 2018 at 20:39
      Permalink

      bynajmniej, po prostu chodziłeś do cienkich szkół w Polsce: “Hydra lernejska (gr. Λερναία Ὕδρα Lernaía Hýdra, łac. Hydra Lernaea) – w mitologii greckiej potwór wyobrażany najczęściej jako wielogłowy (różne źródła podają różną liczbę łbów) wąż wodny, córka Tyfona i Echidny. Zamieszkiwała bagna w okolicy Lerny w Argolidzie. Pokonanie jej było drugą z 12 prac Heraklesa. Heros natrudził się, bo na miejsce odciętej głowy odrastały 2 bądź 3 nowe, w końcu wypalił rany, zapobiegając regeneracji, a nieśmiertelną, środkową głowę zakopał”. Proste? 🙂

     • 27 lutego 2018 at 20:47
      Permalink

      Ha, pan mnie obraża!
      “wielogłowa hydra” = “masło maślane”
      (Słyszał mociumpan o jednogłowej hydrze?)
      Teraz dotarło, zaczadzony panie sąsiad? 😀

     • 27 lutego 2018 at 22:56
      Permalink

      Stułbia jest hydrą a główka jedna. I jak, zatkało kakao? 🙂

 • 27 lutego 2018 at 14:01
  Permalink

  Marcin jest taki zawistny, bo robi na zmywaku pod Londynem. W internecie zawsze był najmądrzejszy we wsi ;]

  Reply
  • 27 lutego 2018 at 17:47
   Permalink

   oczywiście, wszak każdy ma prawo do wlasnych skojarzeń z Londynem, mowiłem już o tym, że taki sposób kojarzenia się nazywa fachowo “projekcją”? Nie? No to niniejszy – tak właśnie to działa, jak ktoś zaliczy ostrą traumę, to już potem wszystko mu się kojarzy ze zmywakiem 🙂 PS. moi koledzy wiedzą, co tam robię, więc i nick kulą w płot 🙂

   Reply
   • 27 lutego 2018 at 18:58
    Permalink

    W Chotomowie wielki szlachcic, a w Anglii pogina zmywaku. Do garów Marcinku 😀

    Reply
    • 27 lutego 2018 at 20:30
     Permalink

     A jednak! 🙂 Musiało solidnie zaboleć to co piszę, skoro poruszyłem tak głębokie pokłady traumatycznych doświadczeń 🙂

     Reply
  • 27 lutego 2018 at 21:47
   Permalink

   Z tym zmywakiem to oklepane i po prostu słabe. Do tej pory dobierał sobie całkiem poważne firmy do roboty i przypuszczam, że tak jest i tym razem. Problem w tym, że jakoś tak krótkawo w nich przebywa. Zresztą, co mnie to obchodzi…

   Reply
   • 27 lutego 2018 at 22:53
    Permalink

    nie każda praca polega na długim siedzeniu w jednym miejscu. W każdym razie moja – nie. Ktoś zostaje dróżnikiem czy księdzem na poł życia, inni są konsultantami po 2-3 miesiące na kliencie. Ja mam średni okres stażu 2 lata, przywoicie, zwykle rynek wciąga mnie w nowe zajęcia, dając pretekst do negocjacji warunków pracy. Proste. Teraz pracuję w firmie, ktorą wszyscy znacie. I widzę wasze zamówienia 🙂 I nie, nie jest to zmywak w McDonald’s 🙂

    Reply
 • 28 lutego 2018 at 08:36
  Permalink

  Zostawcie tego frustrata z Londynu. Teraz wam wytyka słabe wykształcenie, a popatrzcie na jego ukończone prywatne szkółki niedzielne. Teraz próbuje zamazać to londyńskim smogiem, który ogarnął go bez reszty. Ten gość ma najwięcej do powiedzenia sprzed komputera. Hejter, frustrata, megaloman i tyle. Nic dodać.

  Reply
  • 28 lutego 2018 at 21:11
   Permalink

   pokaż swoje szkoły, wtedy pogadamy 🙂 Patrąc na składnię – nie sięgnąłeś nawet matury 🙂

   Reply
 • 28 lutego 2018 at 11:40
  Permalink

  Czyli KFC, no nie gadaj Burger King? najlepszy hamburger z sieciówki, już Ci zazdroszczę:)

  Reply
 • 28 lutego 2018 at 12:13
  Permalink

  Panie i Panowie,
  to żenujące, że człowiek wchodzi na stronę, żeby naprawdę normalnie dowiedzieć się, co się dzieje w Jabłonnie. I nic z tego – stek wyzwisk, jakichś zaszłości, pranie brudów przez grupkę mieszkańców. Może panowie powinni sobie założyć własne forum i tam dać po przysłowiowej “gębie”? A czy mogłabym prosić o podniesienie poprzeczki wypowiedzi? Zachowajmy proszę jakiś poziom….

  Reply
 • 28 lutego 2018 at 13:35
  Permalink

  Pani Moniko aby było dobrze trzeba rozliczyć sie z przeszlością inaczej ten bałagan bedzie trwac i trwać
  1. Nadużywanie władzy lub stanowiska służbowego tj. umyślne dla korzyści, bądź w innych interesach osobistych lub w interesach osób trzecich wykorzystanie przez osobę funkcyjną władzy, bądź stanowiska służbowego wbrew interesom służby w przypadku, gdy wyrządziło to istotną szkodę chronionych prawem praw, swobód i interesów poszczególnych obywateli lub państwowym interesom, bądź społecznym lub interesom osób prawnych

  Reply
 • 1 marca 2018 at 11:36
  Permalink

  Panie Lucjanie, ja jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy się wszyscy razem uczyli na błędach i unikali ich w przeszłości. I jestem też za tym, żebyśmy jako mieszkańcy gminy wiedzieli, co się dzieje i chętnie czytam artykuły i komentarze, by poznać stanowiska “z obu stron barykady” w celu wyciągnięcia własnych wnioski. Jednak jest to bardzo trudne. Tyko to co się dzieje pod każdym artykułem to pyskówka i pranie własnych brudów – mało konkretów, a jeśli już są to zawoaluowane, ludzie przedstawiani pod dziwnymi przezwiskami. Po co to wszystko, wylewanie żalów i pomyj, skoro nie prowadzi do niczego konstruktywnego? I chociaż staram się zrozumieć te zależności, to bardzo rzadko mi się udaje. A chciałabym, naprawdę – bo chciałabym, żeby u nas zaczęło się dobrze dziać. Mamy wieczną wojnę wójta z radnymi, a jeszcze w komentarzach mamy kolejne wojenki. Jedyny wniosek jaki się nasuwa – to do wymiany i wójt i cały zestaw radnych. Może wtedy ich zwolennicy/przeciwnicy ochłoną i będzie spokojniej….
  p.s. Nie opowiadam się za żadną ze stron, bo nie znam faktów tych wszystkich potyczek. Ale że nie dzieje się dobrze, to widać gołym okiem.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *